JB 2012/42, Nationale ombudsman 21-11-2011, , 2011/341

Inhoudsindicatie

Beslistermijn op bezwaar, Afwijkende termijn in de Militaire ambtenarenwet, Praktijk van het standaard vasthouden aan verlengde beslistermijn, Strijd met het vereiste van voortvarendheid, Rechtmatigheid, Behoorlijkheid

Samenvatting

In de Militaire ambtenarenwet 1931 (MAW) wordt afgeweken van een aantal bepalingen uit de Awb. In art. 3, derde lid Maw is bepaald dat de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar zes maanden bedraagt als een of meer belanghebbenden, getuigen of deskundigen zich om redenen van dienst buiten Nederland bevinden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht