JB 2013/11, RvS 05-12-2012, BY5105, 201112232/1/T1/A2 (met annotatie van R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Nadeelcompensatie, afwijzing verzoek, Risico, ondergrens normaal maatschappelijk of ondernemer, Onderneming, weggebonden, Horecabedrijf, Branches, differentiatie tussen, Beoordelingsvrijheid, Égalitébeginsel

Samenvatting

Afwijzing van vergoeding van schade als gevolg van groot onderhoud aan Rijkswegen A4, A17 en A58. Vooropgesteld wordt dat de vaststelling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico in de eerste plaats aan het bestuursorgaan is. Deze komt daarbij beoordelingsvrijheid toe. Het bestuursorgaan zal zijn vaststelling naar behoren moeten onderbouwen. De bestuursrechter toetst…

Verder lezen
Terug naar overzicht