JB 2013/49, RvS 23-01-2013, BY9245, 201205963/2/R3 (met annotatie van G. Overkleeft-Verburg)

Inhoudsindicatie

Zienswijze per e-mailbericht, Geen openstelling elektronische weg, Ontvankelijk, Herstelmogelijkheid in geval van gebruik ambtelijke e-mailadres

Samenvatting

Uit de uitspraak van de Afdeling van 29 augustus 2012, «JB» 2012/227, volgt dat indien met een bij een bestuursorgaan ingekomen e-mailbericht is beoogd een bezwaar- of administratief beroepschrift in te dienen waarop het bestuursorgaan bevoegd is te beslissen, het bestuursorgaan het bezwaar of beroep pas niet-ontvankelijk mag verklaren wegens niet-openstelling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht