JB 2013/92, RvS 20-03-2013, BZ4937, 201112448/1/T1/A3 (met annotatie van D.G.J. Sanderink)

Inhoudsindicatie

Finale geschillenbeslechting, Effectieve rechtsbescherming, Bestuurlijke lus, Zelf in de zaak voorzien, Identiteitsfraude, Rijbewijs, Kentekenregister, Privéleven, Postitieve verplichting, Negatieve verplichting, EVRM-conforme interpretatie en toepassing

Samenvatting

Ingeval een besluit wordt vernietigd, dient de rechtbank in het belang van een effectieve rechtsbescherming en uit een oogpunt van finale geschilbeslechting onder meer te onderzoeken of er aanleiding is met toepassing van art. 8:72, vierde lid, van de Awb zelf in de zaak te voorzien. Zoals…

Verder lezen
Terug naar overzicht