JB 2014/1, HvJ EU 12-12-2013, , C-486/12 (met annotatie van G. Overkleeft-Verburg)

Inhoudsindicatie

Kostenvergoeding inzagerecht, Leges gewaarmerkt afschrift persoonsgegevens uit de GBA, Prejudiciële vragen, Uitleg van art. 12 van Richtlijn 95/46/EG, Interpretatierichtsnoer

Samenvatting

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld over de rechtmatigheid van door een gemeentebestuur in rekening gebrachte leges voor de verstrekking van een gewaarmerkt afschrift van de adreshistorie van betrokkene over de jaren 2008 en 2009. Het Hof heeft deze vragen over de betekenis van art. 12, aanhef en sub…

Verder lezen
Terug naar overzicht