JB 2014/59, HvJ EU 13-02-2014, , C-69/13

Inhoudsindicatie

Prejudiciële verwijzing, Staatssteun, Aanschafsubsidie, Beschikking van Commissie waarbij steunregeling onrechtmatig en onverenigbaar met interne markt is verklaard, Art. 288 lid 4 VWEU, Terugvordering, Rol van nationale rechter, Gewicht van standpunten die de Commissie in het kader van de uitvoering van haar beschikking heeft ingenomen, Unietrouw

Samenvatting

Wanneer een nationale rechter uitvoering geeft aan een beschikking van de Europese Commissie waarbij een steunregeling onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard en de terugvordering van de betrokken steun is gelast, maar…

Verder lezen
Terug naar overzicht