JB 2016/103, RvS 29-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:945, nr. 201504600/1/V1 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Reactie op kennisgevingsformulier, Aanvraagkarakter, Aanvraag, Besluit, Eendagstoets

Samenvatting

Anders dan de staatssecretaris betoogt, blijkt uit de tekst noch geschiedenis van de totstandkoming van de artikelen 24 en 66 van de Vw 2000 dat de wetgever met die bepalingen heeft beoogd de mogelijkheid te bieden om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te stellen die afwijken van art. 1:3 lid 3 Awb. De artikelen 4:1 en 4:4 Awb bieden evenmin een grondslag voor het stellen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht