JB 2016/208, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2534, 201506032/1/A1

Inhoudsindicatie

Ongeldigverklaring rijbewijs voor rijden met alcoholslot, Strafsanctie, Onverbindendheid voorschriften, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Het voor het rijden met een alcoholslot geldige rijbewijs is ongeldig verklaard wegens het niet verlenen van de voor het rijden met een alcoholslot vereiste medewerking.

In de enkele zwaarte van de opgelegde maatregel zoals gesteld door appellant is geen aanleiding voor het oordeel dat het in bezwaar gehandhaafde besluit reeds om die reden als een ‘criminal charge’ moet worden aangemerkt. Dat als gevolg van de ongeldigverklaring van het rijbewijs wegens het niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht