JB 2016/224, RvS 13-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2783, 201506135/1/V2 (met annotatie van J.H. Keinemans)

Inhoudsindicatie

Griffierecht, Rekening-courant, Betalingsonmacht, Gelegenheid bieden om verklaring omtrent inkomen over te leggen, Griffierecht, -restitutie, Proceskostenvergoeding

Samenvatting

Grief dat de rechtbank het beroep op betalingsonmacht ten onrechte niet heeft gehonoreerd, omdat het verschuldigde bedrag al automatisch via de rekening-courantverhouding met haar gemachtigde was voldaan. De enkele omstandigheid dat de griffier van de rechtbank het griffierecht automatisch ten laste van de rekening-courant van de gemachtigde van een rechtzoekende heeft gebracht, dan wel de gemachtigde het griffierecht voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht