JB 2016/42, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:7, nr. 201504350/1/A2

Inhoudsindicatie

Beroepstermijn, aanvang ~, Bekendmaking, Verzending, aangetekende ~, Afhaalbericht, geen ~, Toezending, gemachtigde, Adreswijziging

Samenvatting

Besluit waarbij het bezwaar tegen het besluit dat appellant niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van een verlies op de afgeloste hypothecaire lening met Nationale Hypotheekgarantie (hierna: NHG), niet-ontvankelijk is verklaard. Vaststaat dat de stichting het besluit van 5 augustus 2014 aangetekend heeft verzonden naar het oude kantooradres van de advocaat van appellant. Ter zitting heeft de stichting meegedeeld het besluit op 18 …

Verder lezen
Terug naar overzicht