JB 2016/79, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:523, nr. 201507707/1/A4

Inhoudsindicatie

Relativiteit, Milieuorganisatie, Veiligheidsnorm

Samenvatting

Besluit waarbij het college van dijkgraaf en hoogheemraden aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een watervergunning heeft verleend voor ingrepen en werkzaamheden in het watersysteem voor de aanleg van een nieuwe vaarweg ‘Vaarweg Bochtafsnijding Delftse Schie’. De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied en de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam betogen dat de rechtbank ten onrechte hun het relativiteitsvereiste heeft tegengeworpen wat betreft het betoog dat het college ten onrechte ervan is uitgegaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht