JB 2016/90, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:724, nr. 201502649/1/R2

Inhoudsindicatie

Nbw-vergunning, Ontvankelijkheid beroep, Ontwerpbesluit, geen zienswijzen over ~, Faxbericht, Elektronisch bestuurlijk verkeer, Verwijtbaarheid

Samenvatting

Besluit waarbij het college een vergunning als bedoeld in art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft verleend aan vergunninghouder voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een rundveehouderij.

Uit het ontwerpbesluit en de kennisgeving hiervan, gelezen in samenhang met art. 2:15 lid 1 Awb blijkt dat een zienswijze hierover niet elektronisch naar voren kon worden gebracht. In tegenstelling tot wat Mob stelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht