JB 2016/91, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:709, nr. 201503226/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Windmolenpark, Belanghebbendheid, Windturbines, tiphoogte, Ruimtelijke uitstraling, te beperkt, Beleidsregel, Bijzondere omstandigheden, Relativiteit, Rechtsgevolgen, in stand laten ~

Samenvatting

Besluit waarbij de ministers van Economische Zaken en Infrastuctuur en Milieu het inpassingsplan ‘Windpark Krammer’ hebben vastgesteld.

Appellant sub 1 woont op ongeveer 2 km van het plangebied. Tevens heeft hij op ongeveer dezelfde afstand van het plangebied gronden in eigendom waarop hij een woningbouwproject wil realiseren. Vanwege het open landschap is aannemelijk dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht