JB 2017/108, CRvB 21-03-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1173, 16/7535 BBZ-VV (met annotatie van A.M.M.M. Bots)

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening hangende verzoek om schadevergoeding

Samenvatting

Ten aanzien van het gevraagde voorschot op de verzochte schadevergoeding tot een bedrag van € 20.000 dient het belang van verzoeker bij toewijzing van het verzoek te worden afgewogen tegen het belang van het college bij afwijzing van het verzoek. Allereerst is de hoogte van het gevorderde bedrag van belang. Toekenning van een dermate hoog bedrag bij wijze van voorschot in het kader van een voorlopige voorziening brengt voor het college het risico mee dat, …

Verder lezen
Terug naar overzicht