JB 2017/119, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1171, 201507265/1/A1 (met annotatie van R. Benhadi)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Belanghebbende, Geurhinder, Gevolgen van enige betekenis, Benoeming deskundige door rechtbank

Samenvatting

Omgevingsvergunning voor het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen.

In een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) heeft de Afdeling overwogen dat voor de belanghebbendheid bij een milieuomgevingsvergunning aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden…

Terug naar overzicht