JB 2017/125, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1348, 201601992/1/A1

Inhoudsindicatie

Verzoek om schadevergoeding, Zelfstandig schadebesluit, Ontvankelijkheid bezwaar, Verzoekschriftprocedure bestuursrechter

Samenvatting

Bij brief van 3 juli 2015 heeft het college een verzoek van appellant om financiële compensatie van de kosten van een bodemonderzoek afgewezen. Bij besluit van 11 februari 2016 heeft het college het door appellant daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50), voor zover betrekking hebbend op schadevergoeding, in werking getreden. Hierbij is de

Verder lezen
Terug naar overzicht