JB 2017/18, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047, 201507411/1/A2 (met annotatie van B.S. ten Kate)

Inhoudsindicatie

Nadeelcompensatie voor schade als gevolg van plaatsing geluidscherm, Oorzaak schade, Feitelijk handelen, Publiekrechtelijke taak, -handelen op grond van ~

Samenvatting

Afwijzing van verzoek om nadeelcompensatie. Uptown Advertising, eigenaar van reclamemast, stelt schade te hebben geleden als gevolg van een geluidscherm dat na aanleg van een spitsstrook is geplaatst tussen de reclamemast en de A7.

Op grond van de beleidsregel is het mogelijk dat de minister op verzoek een vergoeding toekent voor schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening door of namens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht