JB 2017/25, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3342, 201508834/1/A3 (met annotatie van R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Vuurwerkverbod, Gebiedsaanwijzing, Bevoegdheid bestuursorgaan, Verbindendheid Algemene Plaatselijke Verordening, Verhouding APV tot hogere regeling, Unierecht. Notificatierichtlijn, Belangenafweging, Specialiteitsbeginsel

Samenvatting

Aanwijzing van een gebied in het centrum van Hilversum als gebied waar het, behoudens door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, verboden is om tijdens de periode als bedoeld in art. 2.3.6 Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen (het Aanwijzingsbesluit).

Appellanten hebben betoogd dat het college van burgemeester en wethouders niet bevoegd was om Aanwijzingsbesluit te nemen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht