JB 2017/26, RvS 20-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3350, 201609138/3/V2

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening vreemdelingenzaak, Aanwenden rechtsmiddel, Schorsende werking, Jurisprudentie EHRM, Bijstelling rechtspraak over verzoeken om voorlopige voorziening

Samenvatting

In zijn arrest van 5 juli 2016, A.M. tegen Nederland (arrest A.M.), heeft het EHRM opnieuw verwezen naar eerdere rechtspraak en overwogen dat het hoger beroep bij de Afdeling, in zaken waarin een gestelde schending van art. 3 EVRM voorligt, geen effectief rechtsmiddel is als bedoeld in art. 35 EVRM. Daarvoor heeft het EHRM bepalend geacht dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht