JB 2017/3, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2947, 201506266/1/A3

Inhoudsindicatie

Parallelhandelsvergunning geneesmiddel, Relativiteitsvereiste, Gevaar voor volksgezondheid, Goede werking interne markt

Samenvatting

Besluit tot verlening van een parallelhandelsvergunning voor geneesmiddel D-cure.

Allereerst wordt beoordeeld of de rechtbank het besluit  waarin het besluit tot verlening van een parallelhandelsvergunning is gehandhaafd  in strijd met art. 8:69a Awb heeft vernietigd.

Art. 48 Gmw is onderdeel van het in die wet opgenomen vergunningstelsel voor het in de handel brengen van geneesmiddelen. Dat stelsel in de Gmw van handels- en parallelhandelsvergunningen vloeit…

Verder lezen
Terug naar overzicht