JB 2017/38, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3457, 201506475/1/A3 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Besluit, Onbevoegd genomen besluit. Beleidsregel, Vaste gedragslijn, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Verklaring van geen bezwaar, weigering -, afwijken van -, Bijzondere omstandigheden, Motivering

Samenvatting

Appellant is een verklaring van geen bezwaar op veiligheidsniveau A voor de vervulling van de functie van Assistent Defensie Attaché te Belgrado geweigerd, omdat een veiligheidsonderzoek naar zijn Zweeds-Servische echtgenote (persoon) onvoldoende gegevens heeft opgeleverd om een oordeel over zijn betrouwbaarheid te kunnen geven.

Uit het dossier blijken omtrent persoon de volgende feiten. Persoon…

Verder lezen
Terug naar overzicht