JB 2017/4, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2962, 201508210/1/A3

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke boete, Hoogte afhankelijk van aantal werknemers, Redelijkheid beleid, Evenredigheid, Bijzondere omstandigheden

Samenvatting

Bij besluit van 23 december 2013 heeft de minister aan de stichting een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.800 voor acht overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit) in verband met onjuiste verwijdering asbest door werknemers van stichting die zich met zorg, hulpverlening en onderwijs bezighoudt.

De minister moet ingevolge art. 5:46 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht