JB 2017/41, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:86, 201509131/1/A2

Inhoudsindicatie

Bekostiging nieuwe scholengemeenschap, Intrekking, -terugwerkende kracht, Schaarse rechten, Gelijkheidsbeginsel

Samenvatting

Besluit waarbij een besluit van 18 juni 2009 is ingetrokken en is beslist op een aanvraag van de Stichting Tjalling Koopmans College om een nieuwe scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo voor bekostiging in aanmerking te brengen. Het Tjalling Koopmans College heeft de staatssecretaris, zoals vermeld, te kennen gegeven niet te zullen starten met de school binnen de termijn waarbinnen de bekostiging ingevolge het besluit van 18 juni 2009…

Verder lezen
Terug naar overzicht