JB 2017/65, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:138, 201509452/1/A1 (met annotatie van B. de Kam)

Inhoudsindicatie

Verklaring van rijvaardigheid ingetrokken, Fraude, Bevoegdheid tot intrekking, Ontbreken wettelijke intrekkingsbevoegdheid, Geïmpliceerde bevoegdheid, Bewijslast, Karakter intrekking

Samenvatting

Intrekking van verklaring van rijvaardigheid, omdat appellant ten onrechte is geslaagd. Medio 2014 ontving het CBR een anonieme melding over frauduleuze samenwerking tussen een bij het CBR werkzame examinator (hierna: de examinator) en een aantal rijscholen. Naar aanleiding hiervan heeft het CBR de slagingspercentages met betrekking tot de praktijkexamens van de desbetreffende rijscholen bij die examinator onderzocht. Uit een vergelijking…

Verder lezen
Terug naar overzicht