JBO 2004/103, Rechtbank Maastricht 15-10-1998, ECLI:NL:RBMAA:1998:AL2788, 5706/1993

Inhoudsindicatie

Schatting

Samenvatting

Vooropgesteld moet worden dat blijkens de stellingen van de Staat een nauwkeurige vaststelling van de kosten in verband met de sanering van het voorterrein niet meer mogelijk is. Het standpunt van Palmen en Niesten dat de berekening van de Staat willekeurig is, wordt niet door de rechtbank gedeeld. De enkele omstandigheid dat een volledige en eenduidige toerekening niet meer mogelijk is, kan er niet toe leiden dat Palmen en Niesten niet gehouden zouden zijn de schade te vergoeden. In een dergelijk geval immers kan de schade op…

Verder lezen
Terug naar overzicht