JBO 2004/44, Rechtbank Leeuwarden 29-10-1997, , H73/1989

Inhoudsindicatie

In strijd met vergunning, Autowrakken

Samenvatting

De rechtbank is van oordeel dat met de hiervoor aangehaalde getuigenverklaringen, in onderling verband en samenhang bezien, het bewijs geleverd is dat de wijze waarop Verbeek het bedrijfsterrein exploiteerde verontreiniging van bodem en sloot tot gevolg had. Uit de hoeveelheid verwerkte autowrakken kan worden afgeleid dat deze verontreiniging ernstig is. De rechtbank is verder van oordeel dat Verbeek aldus onrechtmatig heeft gehandeld, mede gelet op de in het tussenvonnis onder 2f aangehaalde voorwaarde van de in 1974 verleende hinderwetvergunning. Daaruit blijkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht