JBO 2004/83, Rechtbank Leeuwarden 19-11-1998, ECLI:NL:RBLEE:1998:AM0829, 98/205

Inhoudsindicatie

Geen noodzaak tot minnelijk overleg

Samenvatting

De president is van oordeel dat de IBS niet zonder meer de verplichting met zich brengt dat, alvorens een verhaalsactie begonnen kan worden, per definitie overleg met de veroorzaker moet plaatsvinden. Hoewel uit de Memorie van Toelichting bij artikel 21 IBS afgeleid zou kunnen worden dat volgens de wetgever minnelijk overleg de voorkeur verdient boven een verhaalsactie, kunnen de bijzondere omstandigheden van het geval naar het oordeel van de president aanleiding geven om van een dergelijk overleg af te zien. In het onderhavige…

Verder lezen
Terug naar overzicht