JBO 2005/444, Rechtbank Leeuwarden 18-07-2001, , H129/97

Inhoudsindicatie

Berekening hoogte ongerechtvaardigde verrijking

Samenvatting

Deskundigen hebben aangegeven dat het pand Burgemeester Kuperusplein 50 te Heerenveen in verhuurde staat op 31 december 1993 een waarde van ƒ 150.000,= k.k. zou hebben, ervan uitgaande dat een redelijk handelend koper op dat moment enerzijds wist dat sprake was van een ernstige verontreiniging en dat sanering zou dienen plaats te vinden, maar anderzijds er onbekend mee was wanneer en in welke omvang die sanering haar beslag zou krijgen.

Gezien het vonnis van de rechtbank van 17 november 1999…

Verder lezen
Terug naar overzicht