JBO 2005/9, Rechtbank Leeuwarden 19-03-2004, ECLI:NL:RBLEE:2004:AO5910, 04/130

Inhoudsindicatie

Zoutwinning, Archeologische waardevol, Aanlegvergunning

Samenvatting

Verzoekers hebben er op gewezen dat verweerder zich bij de verlening van de aanlegvergunningen onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de bevindingen en conclusies die zijn opgenomen in het milieu-effectrapport ‘MER uitbreiding zoutwingebied Frisia Zout B.V.’ Op p. 40 en 93 van dit rapport is vermeld, dat de locatie De Mieden in een gebied ligt met een hoge archeologische verwachtingswaarde en dat de locatie Bethanië op de grens tussen een hoge en lage verwachtingswaarde ligt.

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht