JBO 2006/13, Rechtbank Leeuwarden 14-08-2006, ECLI:NL:RBLEE:2006:AY6504, 06/1657

Inhoudsindicatie

Archeologisch onderzoek, Fryske Archeologische Monumenten Kaart Extra

Samenvatting

Bij brief van 30 mei 2006 heeft verweerder de Baptisten Gemeente Stavoren onder verlening van vrijstelling als bedoeld in art. 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een kerkgebouw in Koudum. De voorzieningenrechter overweegt dat het haar ook niet is gebleken dat het uitgevoerde archeologische onderzoek ontoereikend is. Ter zitting heeft verweerder het rapport overgelegd van het uitgevoerde archeologisch onderzoek. Bij het rapport zijn de boorpuntenkaart en de boorstaten…

Verder lezen
Terug naar overzicht