JBO 2006/97, Rechtbank Leeuwarden 07-04-2006, ECLI:NL:RBLEE:2006:AW1740, AWB 05/2086

Inhoudsindicatie

Vaststelling WOZ

Samenvatting

Beschikking inzake de WOZ. Verweerder heeft niet in voldoende mate rekening gehouden met de waardedrukkende invloed van de bodemverontreiniging. Evenmin heeft eiser, tegenover de gemotiveerde betwisting door verweerder, de door hem voorgestane waardevermindering aannemelijk gemaakt. De rechtbank zal deze waardevermindering daarom in goede justitie vaststellen. Naast een correctie van 25% voor overlast, rompslomp, een negatief imago en onzekerheid acht de rechtbank gelet op de omstandigheden van het geval een correctie noodzakelijk ter verdiscontering van het risico dat een veronderstelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht