JBO 2006/98, Rechtbank Leeuwarden 14-03-2007, ECLI:NL:RBLEE:2007:BA0851, 281 / HA ZA 89-405 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

In strijd met de Hinderwetvergunning, Onrechtmatig jegens de overheid

Samenvatting

Verontreiniging door handelingen in strijd met vergunning.

Uitspraak

Door [gedaagde] is niet betwist dat de bodemverontreiniging is ontstaan doordat hij in strijd heeft gehandeld met onder meer diverse voorschriften uit de aan hem verstrekte hinderwetvergunning en evenmin dat hij, ook nadat hij daar diverse malen op gewezen was, heeft nagelaten zijn bedrijfsvoering aan te passen. Deze schending van de wettelijke plicht is in dit geval onrechtmatig jegens de overheid ook nu het bedrijfsterrein geen eigendom van…

Verder lezen
Terug naar overzicht