JBO 2006/99, Rechtbank Maastricht 02-11-2005, , 94609 / HA ZA 04-786 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Ongerechtvaardigde verrijking, Wettelijke voorkeursvolgorde

Samenvatting

Verrijking door provincie door het opleggen sanering aan onschuldige eigenaar.

Uitspraak

De Wbb heeft als uitgangspunt dat een verontreiniging wordt gesaneerd door en voor rekening van de veroorzaker, indien de veroorzaker niet meer getraceerd kan worden of niet meer kan worden aangesproken voor de verontreiniging is de niet-onschuldige eigenaar of erfpachter verantwoordelijk voor de sanering. Als noch de veroorzaker noch de eigenaar c.q. erfpachter kan worden aangesproken, dient de overheid zorg te dragen voor de sanering.

Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht