JBO 2007/101, RvS 04-07-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA8709, 200700404/1 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Schietinrichting, Verzoek handhaving, Legalisatie

Samenvatting

Geen bevoegdheid tot handhaving vanwege concreet uitzicht op legalisatie.

Uitspraak

In de inrichting wordt met buksen op een schietboom geschoten. In vergunningvoorschrift C.3 is, voor zover hier van belang, bepaald dat achter het doel een kogelvanger moet zijn aangebracht. De vergunninghoudster heeft op 25 oktober 2006, dus vóór het nemen van het bestreden besluit, een aanvraag om bouwvergunning voor de kogelvanger ingediend. Aannemelijk is geworden dat de kogelvanger binnen het vigerende bestemmingsplan past. Ter zitting…

Verder lezen
Terug naar overzicht