JBO 2007/103, RvS 18-07-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9817, 200607017/1 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Deelsaneringsplan

Samenvatting

Deelsanering past binnen uiteindelijke sanering.

Uitspraak

Bij de onderhavige deelsanering zal met behulp van onttrekkingsbronnen een met olie verontreinigde drijflaag op het grondwater worden weggenomen. De resterende met olie verontreinigde bodem zal naar aanleiding van een nog in te dienen saneringsplan verder worden gesaneerd.

Het uitgangspunt van de Wet bodembescherming, zoals blijkt uit onder meer de artikelen 28, 29, 37 en 39 daarvan, is dat saneringshandelingen zijn gericht op sanering van een geval van verontreiniging zoals omschreven in artikel 1 van de Wet bodembescherming…

Verder lezen
Terug naar overzicht