JBO 2007/107, RvS 25-07-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB0343, 200609150/1 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Rundvee- en nertsenhouderij, Mestdicht

Samenvatting

Mestdicht is een ingeburgerde term en behoeft geen nadere uitleg.

Uitspraak

In voorschrift 12.3 is bepaald dat de mestkelders te allen tijde mestdicht moeten zijn, in goede staat van onderhoud verkeren, voldoende bestand zijn tegen corrosieve invloeden van mest en niet mogen zijn voorzien van een overstort.

In de begrippenlijst behorende bij de aan de vergunning verbonden voorschriften is ‘mestdicht’ gedefinieerd als ‘een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit een opslagvoorziening naar het…

Verder lezen
Terug naar overzicht