JBO 2007/109, RvS 19-09-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3833, 200608353/1

Inhoudsindicatie

Verspreiding historische verontreiniging, Functiegericht saneren, Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging

Samenvatting

Verspreiding historische verontreiniging Overijssel.

Uitspraak

Gedeputeerde staten van Overijssel (verweerder) hebben vastgesteld dat sprake is van drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging, waarbij de sanering van één geval urgent is.

Tevens hebben zij bij dit besluit ingestemd met een saneringsplan voor dit geval.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft een deskundigenbericht uitgebracht, waarbij partijen in de gelegenheid zijn gesteld daarop te reageren.

Het betreft gevallen van verontreiniging van…

Verder lezen
Terug naar overzicht