JBO 2007/19, RvS 15-08-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB1776, 200605489/1, 200605490/1, 200605491/1

Inhoudsindicatie

Ruimtelijke Ordening, Wegaanleg, Archeologische waarden

Samenvatting

Voldoende onderzoek en maatregelen naar archeologische waarden bij aanleg weg.

Uitspraak

Anders dan Milieudefensie stelt volgt uit het Verdrag van Malta (Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologische erfgoed), wat ook zij van de juridische status van dit verdrag, niet dat archeologische waarden in de grond behouden moeten blijven. Wel brengt dit Verdrag mee dat zorgvuldig met archeologische waarden moet worden omgegaan en dat deze waarden zo veel mogelijk moeten worden ontzien. Als er gebouwd

gaat worden dient eerst…

Verder lezen
Terug naar overzicht