JBO 2007/22, RvS 24-10-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB6314, 200701677/1

Inhoudsindicatie

Minicamping, Archeologisch rapport

Samenvatting

Geen grootschalige bodemverstoring maakt verstoring archeologische resten gering.

Uitspraak

Bij de voorbereiding van het bestreden besluit heeft verweerder het college van burgemeester en wethouders verzocht om een aanvulling te geven op de toelichting van het wijzigingsplan met betrekking tot de effecten op de omgeving van de voorziene minicamping. In de aanvullende notitie van 8 december 2006 is het college ingegaan op de aspecten ecologie, archeologie, water en luchtkwaliteit. Overige aspecten zoals bodem, geluid en externe veiligheid zijn reeds in het wijzigingsplan besproken. …

Verder lezen
Terug naar overzicht