JBO 2007/29, RvS 12-12-2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9963, rolnummer: 200608006/1

Inhoudsindicatie

Archeologisch onderzoek, Archeologische Monumenten Kaart, Archeologische waardenkaart

Samenvatting

Voldoende rekening gehouden met archeologische waarden in plangebied.

Uitspraak

Appellanten voeren aan dat geen rekening is gehouden met de archeologische waarden in het plangebied en het plan derhalve in strijd is met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (het Verdrag van Valletta of Malta).

In de plantoelichting is vermeld dat voor het bepalen van de archeologische waarden in het plangebied gebruik is gemaakt van de archeologische Monumenten Kaart (hierna: AMK). Volgens de AMK komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht