JBO 2007/40, Gerechtshof 's-Gravenhage 20-07-2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB3963, 05/1707 KG (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Niet behalen saneringsdoelstelling, Geldvordering in kort geding

Samenvatting

Kantorenproject te Wijk en Aalburg.

Uitspraak

Koper heeft een voorschot op de door hem geëiste schadevergoeding in kort geding gevorderd. Hof: de gevraagde voorziening strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan aanleiding, als het bestaan (en de omvang) van de vordering in hoge mate aannemelijk is, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling…

Verder lezen
Terug naar overzicht