JBO 2007/41, Gerechtshof 's-Gravenhage 16-08-2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB1924, 06/806 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige overheidsdaad, Riooloverstort, Ontbreken (WVO)vergunning, Toerekening Causaal verband, Bewijslast, Waterbodemsanering

Samenvatting

Riooloverstort in gemeenschappelijke sloot.

Uitspraak

Eiser heeft van een rechtsvoorgangster van de gemeente op 27 augustus 1984 een perceel grond gekocht. Aan de noordwestelijke zijde werd het perceel begrensd door een aldaar doodlopende grenssloot, die gemeenschappelijk eigendom werd van eiser enerzijds en de gemeente, onderscheidenlijk de eigenaar van een weiland anderzijds. Aan het noordelijke einde van die sloot bevond zich de uitstroomconstructie van een tot het gemeentelijke rioolstelsel behorende…

Verder lezen
Terug naar overzicht