JBO 2007/46, Hoge Raad 23-11-2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, C05/323HR (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst, Mededelingsplicht verkoper, Toerekening wetenschap lasthebber, Opzettelijke misleiding, Non conformiteit, Klachtplicht, Onrechtmatige daad

Samenvatting

Verkoop verontreinigd perceel met tankstation.

Uitspraak

Verkoopster heeft in 1994 een tankstation geleverd aan koopster. In november 1993 is (in opdracht van BP) een saneringsplan voor het tankstation opgesteld. Bij dit plan waren gevoegd een indicatief bodemonderzoek van november 1992 en een nader onderzoek van oktober 1993. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben bij brief van februari 1994 aan BP meegedeeld dat het desbetreffende perceel was…

Verder lezen
Terug naar overzicht