JBO 2008/14, RvS 23-05-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2612, 200801131/3

Inhoudsindicatie

Sloopvergunning, Archeologische begeleiding

Samenvatting

Sloop Vredenburg onder archeologische begeleiding.

Uitspraak

De restanten van de voormalige citadel Vredenburg zijn ingevolge de Monumentenwet aangewezen als rijksmonument, zodat daarop de in artikel 11 van die wet neergelegde verboden van toepassing zijn. Op voorhand bestaan geen aanknopingspunten voor het oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van een als zodanig aangewezen archeologisch monument of van ‘verstoren’ van een zodanig monument, zoals door de stichting ter zitting is betoogd. Uit de overgelegde tekeningen en rapporten blijkt dat zowel de te…

Verder lezen
Terug naar overzicht