JBO 2008/2, Rechtbank Haarlem 19-03-2008, BD0618, 131390/HA ZA 07-46 (met annotatie van Bos)

Inhoudsindicatie

Garantie, Dwaling, Wederzijdse dwaling, Boetebeding, Matiging

Samenvatting

Eiseres, Van der Gragt heeft een woonhuis met kantoorruimte, loodsen, erf etc. gekocht van gedaagde, de verkoper. Artikel 12 van de koopovereenkomst luidt:

“Bijzondere bepalingen inzake verontreiniging

Artikel 12

a. Verkoper garandeert, voorzover het zijn perceel betreft, dat zijn terrein qua bodemverontreiniging, geschikt voor woondoeleinden met tuin zal worden geleverd en zal daartoe saneringswerkzaamheden verrichten welke kosten volgens verklaring van verkoper tussen de € 10.000,= …

Verder lezen
Terug naar overzicht