JBO 2008/27, RvS 17-01-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2508, 200706723/2

Inhoudsindicatie

Archeologisch onderzoek

Samenvatting

Bouw- en aanlegvoorschriften nodig voor waarborgen archeologische waarden.

Uitspraak

De Voorzitter stelt allereerst vast dat zich bij de stukken een officieel vastgestelde, gewaarmerkte en goedgekeurde archeologische kaart bevindt. Op deze kaart zijn met de aanduiding ‘archeologisch waardevolle gebieden’ en met ‘archeologische onderzoeksgebieden’ de gronden in het plangebied aangegeven die (mede) bestemd zijn voor de bescherming van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden, waaromtrent in planvoorschrift 15 beschermende bepalingen zijn opgenomen.

Gelet hierop kan naar het oordeel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht