JBO 2008/30, RvS 23-05-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2611, 200802509/2

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Asbest, Opslag asbesthoudend materiaal

Samenvatting

Verwijderen asbesthoudend materiaal opgeschort tot is vastgesteld of het afvalstoffen betreft.

Uitspraak

Naar het oordeel van de voorzitter leent de onderhavige procedure zich niet voor een uitgebreide beoordeling van de vraag of de asbesthoudende dakplaten onder de hiervoor beschreven omstandigheden moeten worden aangemerkt als afvalstoffen. In de bodemprocedure zal dienen te worden beoordeeld of in dit geval een verplichting tot verwijdering van de asbesthoudende dakplaten bestaat, als gevolg waarvan [verzoekster] zich van deze dakplaten moet ontdoen, dan wel of op…

Verder lezen
Terug naar overzicht