JBO 2008/40, RvS 09-01-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC1508, 200700610/1

Inhoudsindicatie

Definitie begrip bodem, Motiveringsplicht, Handhavingsverzoek

Samenvatting

Sanering stortlaag.

Uitspraak

Bij besluit van 4 juli 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen afwijzend beslist op een verzoek om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in strijd met de Wet bodembescherming op de deellocaties 12, 13, 14 en 15 van het bestemmingsplan ‘De Vosholen’ te Hoogezand. Deze werkzaamheden betreffen de sanering van een olieverontreiniging en carbolineumverontreiniging op deellocatie 12 en de sanering van een verontreinigde stortlaag op de deellocaties 13, …

Verder lezen
Terug naar overzicht