JBO 2008/41, RvS 09-04-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC9035, 200704046/1

Inhoudsindicatie

Zorgplicht bodem, Rechtszekerheidsbeginsel, Reikwijdte artikel 13, Handelingen in de zin van art. 6-11 Wbb

Samenvatting

Exploitatie Circuit Park Zandvoort.

Uitspraak

Gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS) hebben bij besluit van 20 december 2006 een last onder dwangsom opgelegd aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.(hierna: ECP) wegens overtreding van voorschrift 4.9 van de milieuvergunning van 12 september 1997 en van artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Op grond van voorschrift 4.9 moeten binnen de…

Verder lezen
Terug naar overzicht