JBO 2008/57, RvS 30-01-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC3068, 200702944/1

Inhoudsindicatie

Archeologisch onderzoek

Samenvatting

Vanwege verstoring van de bodem is nader onderzoek niet nodig naar archeologische waarden.

Uitspraak

Naar de mening van verweerder is nader bodemonderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied niet noodzakelijk, omdat de agrarische activiteiten op deze locatie reeds tot verstoring van de bodem hebben geleid. Bovendien noopt het rijks- en provinciale beleid niet tot een archeologisch vooronderzoek, aangezien zich binnen een straal van vijftig meter geen archeologische terreinen en vindplaatsen bevinden en dit gebied geen hoge of middelhoge archeologische trefkans heeft volgens de Indicatieve Kaart…

Verder lezen
Terug naar overzicht